خرید لباس ترکیه: اسرائیل حملات به غزه را متوقف کند

ترکیه از رژیم صهیونیستی خواست حملات علیه
نوار غزه را هر چه سریع تر متوقف کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این درخواست
در پی حملات هوایی مرگبار اسرائیل به نوار غزه صورت گرفت.

وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه ای اعلام
کرد: ما از اسرائیل می خواهیم حملات خود را به نوار غزه فوری متوقف کند.

دستگاه دیپلماسی ترکیه از جامعه بین المللی
به ویژه سازمان ملل متحد خواست مداخله کند و به اسرائیل هشدار داد سیاست مجازات جمعی
را کنار بگذارد.

ترکیه از همه طرف های دخیل خواست از گذشته
درس بگیرند و با خویشتنداری و عقل سلیم برای جلوگیری از تشدید خشونت ها اقدام کنند.