خرید لباس تولید کیت تشخیص سرطان دهانه رحم در ایران

کیت تشخیصی سیتولوژی بر پایه محیط مایع (LBC) برای غربالگری سرطان دهانه رحم با تلاش محققان انستیتو پاستور ایران ساخته شد.خبرگزاری فارس: تولید کیت تشخیص سرطان دهانه رحم در ایرانبه گزارش فارس، این کیت با نام تجاری pastoCYTOprep قابل رقابت با کیت مشابه شرکت های خارجی مانند BD، Cellpath و E-prep است. این کیت برای فرآوری و بررسی میکروسکوپی نمونه های سرویکس برای غربالگری کیفی سیتولوژیک و کمک به تشخیص سرطان رحم و ضایعات پیش سرطانی آن و تهیه نمونه برای تشخیص مولکولی (PCR) عوامل عفونی مؤثر این ضایعات کاربرد دارد و جزء محصولات تشخیصی آزمایشگاه های طبی (IVD) است.بر اساس اعلام انستیتو پاستور ایران میزان مصرف سالانه این کیت در کشور قریب 8 میلیون تست بوده و با تولید این کیت در انستیتو پاستور ایران بخشی از نیازهای کشور تأمین شده و همچنین از خروج ارز جلوگیری خواهد شد.قیمت این کیت حدود 75 درصد قیمت رقبای خارجی بوده و از نظر کارآمدی قابل رقابت با کیتهای مشابه خارجی است.