خرید لباس جنازه فروشی، راه درآمد فقرای اسپانیا

تلويزيون اسپانيا در يک گزارش تکان‌دهنده بيش از 250 جسد متلاشي شده در دانشکده پزشکي دانشگاه «کامپلوتنسه» مادريد را نشان داد که در ملحفه‌هاي سفيد پيچيده شده بودند.به نوشته کیهان به نقل از سی ان ان، اين اجساد متعلق به خانواده‌هاي کم درآمد اسپانيايي هستند که به دليل خرج بالاي کفن و دفن، مرده‌هاي خود را براي استفاده در کلاس‌هاي «تشريح جسد» به دانشکده طب دانشگاه مادريد داده‌اند يا در بازار سياه ‌فروش مرده‌ها فروخته‌اند و در نهايت اين اجساد فروخته شده از دانشکده پزشکي دانشگاه مادريد سردرآورده‌اند.براساس اين گزارش هزينه کفن و دفن در اسپانيا بيش از 5 هزار يورو است، با توجه به بحران اقتصادي اين کشور، پرداخت اين هزينه خارج از توان بخش قابل توجهي از جمعيت اسپانيا است چرا که هم‌اکنون قريب به 40 درصد جمعيت فعال اين کشور بيکارند.از اين رو بازار سياه خريد و فروش جسد در اسپانيا داغ شده است و برخي خانواده‌هاي کم درآمد مرده‌هاي خود را براي استفاده در کلينيک‌هاي خصوصي پزشکان به آنها مي‌فروشند.قيمت تقريبي 4 تا 6 جسد در اسپانيا رقمي حدود 3 هزار يورو است و برخي دانشجويان پزشکي متقاضي جسد، براي کارآموزي اقدام به خريد اين اجساد مي‌کنند.با انتشار گزارش دست داشتن دانشکده پزشکي دانشگاه مادريد در بازار سياه خريد و فروش اجساد و نيز کشف بيش از 250 جسد در اين دانشکده «خوزه رامون مريدا» رئيس دانشکده پزشکي دانشگاه مادريد از سمت خود استعفا کرد.