خرید لباس رابطه جام جهانی و شطرنج

یکی دو روز قبل از اینکه به این سفر بیایم، فکر جالب توجهی به ذهنم رسید که جای کار دارد و می تواند به جاهای خوبی برسد.قضییه از این قرار است که:۱) تعداد خانه ها در بازی شطرنج ۶۴ است و تعداد مهره ها، ۳۲/۲) از طرفی تعداد تیم های شرکت کننده در جام جهانی ۳۲، و تا مشخص شدن رتبه بندی نهایی تیم ها، ۶۴ بازی انجام می شود.۳) زمین فوبتال هم بی شباهت به صفحه شطرنج نیست.از آنجا که جدول برنامه بازی های جام جهانی از اول تا آخر حتی قبل از انجام بازی ها مشخص است، می توان هر بازی (با حضور دو تیم) را به صورت اتفاقی (بازی های اولیه در جام جهانی هم به صورت شانسی انتخاب می شوند) در یکی از خانه های شطرنج جای داد، ۶۴ بازی در ۶۴ خانه. بعد می توان نقاط حضور هر تیم در مکان صفحه شطرنج را با یک خط به هم مرتبط کرد.حالا صفحه شطرنج را فراموش کنید و یک صفحه سفید با ۳۲ خط با طول های مختلف و شکل های متفاوت در ذهنتان مجسم کنید. این خطوط در اثر بازی ها ایجاد شده است. بنابراین:- این می شود نقشه جام جهانی!- این می شود نقاشی جام جهانی!- این می شود اثر هنری فوتبال در بوم شطرنج!حال می توان این خطوط را در یک محیط ریاضی و حتی فیزیکی تحلیل کرد.می توان همین نقشه را از جام های جهانی قبلی به دست آورد و آن ها را با هم مقایسه کرد. به نظرم این مقایسه باید خیلی جالب باشد!با توجه به رفتار نمودارها در عالم ریاضی، حتی می توان به یک نوع از پیش بینی در بازی های فوتبال در جام جهانی رسید.با این ایده می توان خیلی کارها کرد:- می توان یک نوع بازی ریاضی برای جام جهانی طراحی کرد.- می توان از این روش در هنر و ارتباط آن با یک اتفاق بزرگ اجتماعی و ریاضی استفاده کرد.- می توان با توجه به اتفاقاتی که در هر خانه می افتد و نمودارهایی که ایجاد می شود، به تحلیل های زیادی رسید که خودش یک مبحث جداگانه است.پی نوشت۱: شاید بر روی این موضوع کار کنم. به یک برنامه نویس کامپیوتر باهوش و به یک طراح گرافیست خوش ذوق برای همکاری نیاز دارم.پی نوشت ۲: اگر دیگران می دانستند این ایده چقدر می تواند جای کار داشته باشد، همین امشب می دزدیدندش.منبع: وبسایت شخصی