خرید لباس قراردادهای سفیدامضاپیمانکاران عسلویه باکارگران

یکی از مدیران بهداشت و ایمنی کار (HSE) منطقه پارس جنوبی از انعقاد قراردادهایی استخدامی خبرداد که به موجب آنها افراد جویای کار دارای مدرک لیسانس و بالاتر در ازاء دریافت حداقل دستمزد و امضای قراردادهای سفدی امضا برای شرکت‌های پیمانکاری مشغول کار هستند.«رضا فخرپور» در گفتگو با ایلنا عنوان کرد: این کارگران که برای مشاغلی تخصصی در استخدام شرکت‌های پیمانکاری هستند، تنها به اندازه حداقل‌های قانونی دریافتی دارند و تازه همین حداقل‌ها هم ممکن است تا ماه‌ها با تاخیر پرداخت شود.به ادعای این مقام آگاه حتی در برخی موارد مشاهده شده است که در بعضی از شرکت‌های پیمانکاری از کارگران بصورت پیش پیش بابت مزایای چون عیدی و پاداش پایان سال بدون پرداخت حتی یک ریال، رسید تسویه حساب گرفته شده است.وی همچنین مدعی شد: با توجه به زیاد بود فرصت‌های شغلی کار در این‌گونه مناطق برخی از شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی برای حفظ کارگران، از آنها در ابتدای کار سفته دریافت کرده و بدین ترتیب آنان را مجبور به ادامه کار با شرایط فعلی می‌نماید زیرا در صورت ترک کار این کارگران سفته‌های انها به بهانه جبران خسارت به اجرا گذارده می‌شود.این کارشناس مسائل ایمنی صنعتی در ادامه ادعاهای خود افزود: چنین قراردادهائی در بین کارگران به قراردادهای «ننگین» شهره‌اند در عمل هیچ تفاوتی با قراردادهای سفید امضا نداشته و درعمل ترویج آنها باعث کاهش امنیت شغلی کارگران شده است.وی با اشاره به این موضوع که قراردادهای مسئولان بالادستی در چنین شرکت‌هایی از این شرایط مصون است، افزود: ابراز داشت، با وجود مراجعه کارگران به اداره روابط کار منطقه عسلویه، به دلیل محدودیت‌های مروبط به نحوه رسیدگی به دادخواست کارگران در عمل شکایت‌های مطروحه ره به جایی نمی‌برد.