خرید لباس متن کامل آیین‌نامه معافیت پزشکی سربازان

معاون اول رئیس‌جمهور، آیین‌نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی را ابلاغ کرد.به گزارش «»، هیأت وزیران در نشست ‌۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد تبصره «۱» ماده «۳۹» اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ آیین‌نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی را تصویب کردند. بنا بر‌ ماده «۲» آیین‌نامه، مشمولان خدمت وظیفه عمومی از نظر توان و سلامتی جسمی و روانی در چهار دسته تقسیم‌بندی شده‌اند. همچنین بنا بر ماده «۳» این آیین‌نامه همه مشمولان‌ به هنگام ‌خدمت باید از نظر سلامت جسمی و روانی توسط یک پزشک ‌معاینه شوند.بر پایه ماده «۶» این آیین‌نامه، در صورتی که پزشک مشمولی را سالم تشخیص دهد و وی در این مورد اعتراض داشته باشد یا مشمولی توسط این پزشک (پزشک اول) دارای شرایط برای خدمت تشخیص داده نشود، پرونده این افراد برای اظهارنظر به شورای شهرستان احاله خواهد شد. همچنین در ماده ۱۰ آیین‌نامه آمده است: رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی مشمولانی که برابر قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوط، به تحصیل اشتغال داشته و از معافیت تحصیلی استفاده می‌نمایند، پس از فراغت از تحصیل یا ترک تحصیل یا اخراج انجام خواهد شد، مگر درباره نقص عضو یا بیماری‌هایی که بر اساس ضوابط این آیین‌نامه و پیوست آن، مقطع تحصیلی در آن اثر نداشته باشد. همچنین بنا بر ماده ۱۱ این آیین‌نامه مشمولان مقیم خارج از کشور که درخواست رسیدگی به وضعیت معافیت پزشکی دارند، از طریق نمایندگی کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت خود یا نزدیک‌ترین نمایندگی تعیین‌شده، به پزشک معتمد معرفی می‌شوند. این آیین‌نامه در «۲۸» ماده و با امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، برای اجرا به وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت امور خارجه ابلاغ شده است.برای استفاده و خواندن متن مصوبه و جزئیات آیین‌نامه، می‌توانید به اینجا بروید.