خرید لباس يک روز تاريخي براي فوتبال رقم خورد

رئيس فدراسيون فوتبال آلمان گفت:با کسب برد 7 بريک مقابل برزيل يک روز تاريخي براي فوتبال آلمان و جهان رقم خورد.ولفگانگ نيرس باخ اظهار داشت: امروز يک روز تاريخي براي فوتبال آلمان و براي فوتبال جهان رقم خورد. تيم ملي عملکردي غيرقابل تصور داشت. آنقدر خوب بود که نمي‌توانم در قالب کلمات بيان کنم. به واقع کلام در وصف آنچه تيم انجام داد ناتوان است. حتي به صورت افسانه‌اي هم نمي‌توان اين نتيجه را توضيح داد. چرا که تيم در 19 دقيقه 5 گل زد .باور کنيد در روي سکوي ورزشگاه وقتي چنين اتفاقي افتاد حتي ميهمانان ويژه بازي به طرزي باورنکردني همديگر را نگاه مي‌کردند. آنها باور نمي‌کردند چنين نتيجه‌اي رقم خورده باشد.وي افزود: با اين همه اتفاق شيرين بايد اضافه کنم که زندگي ادامه دارد. فوتبال نيز کماکان ادامه خواهد داشت. به عنوان مسئول فدراسيون فوتبال به آنچه مربي و تيم انجام داد، مي‌بالم. اميدوارم اين گام در بازي نهايي تکميل شود.