خرید لباس کاهش 20 درصدی صاحب‌خانه‌ها

میزان معاملات خرید و فروش مسکن در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت با کاهش 20 درصدی مواجه شده است.به گزارش ایسنا، در خرداد ماه امسال 203 هزار معامله مسکن منعقد شده که این میزان نسبت به اردیبهشت ماه 11 درصد کاهش داشته است.از 203 هزار مورد معامله منعقد شده مسکن در خرداد بیش از 120 هزار مورد مربوط به خرید و فروش خانه بوده است.براساس آمار موجود، میزان قراردادهای خرید و فروش خانه در خرداد نسبت به اردیبهشت با کاهش 31 هزار موردی (معادل 20 درصد) مواجه بوده است.البته خرید و فروش خانه در خرداد امسال نسبت به خرداد پارسال چهار درصد افزایش دارد.طبق اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن ستاد وزارت راه و شهرسازی آمارها حاکی از این است که میانگین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی پس از طی یک روند نزولی در دهه 70، از سال 1380 شروع به افزایش کرده و در سال 1392 به حدود سه برابر سال 1380 رسیده است.بنابر این گزارش بالاترین نسبت قیمت مسکن به درآمد کشور (در شهر تهران) حدود سه برابر پائین ترین این نسبت (در شهر یزد) است.همچنین اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت معاملات املاک کشور نشان دهنده افت مبایعات مسکن طی سال 92 نسبت به سال 91 است.