خرید لباس گرما ساعت کار ادارات خوزستان را تغییر داد

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان از تغییر ساعات اداری در استان خبر داد.به گزارش ایسنا، علی عماد با اعلام این خبر گفت: با دستور استاندار خوزستان، با توجه به گرمای شدید هوا و به منظور بهره مندی هرچه بیشتر هم استانی های عزیز از فیوضات این ماه مبارک به ویژه در شب های شریف قدر، ساعت شروع کار در ادارات و دستگاه‌های استان در ماه رمضان از ساعت 6:30 به 7:30 و ساعت پایان کار از 14:45 به 14 تغییر یافت.عماد تصریح کرد: بانک‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های خدمات ‌دهنده‌ای که روزهای پنج‌شنبه تعطیل نیستند، می‌توانند برابر بخشنامه هیات دولت عمل کنند.