خرید لباس جراحی كارگذاري الكترود عمقي مغز در کشور

براي نخستین بار در جنوب كشور، جراحی كارگذاري الكترود عمقي مغز براي بيماران پاركينسون، لرزش و ساير اختلالات حركتي توسط گروه جراحي مغز و اعصاب بيمارستان نمازي شيراز انجام شد.به گزارش مهر، سرپرست این تيم جراحي گفت: در اين عمل جراحي كه معادل برترين استانداردهاي جراحي روز دنياست، بيماراني كه علایم اختلالات حركتي آنها با دارو قابل كنترل نيست مي توانند از اين روش استفاده کرده و درمان شوند.دكتر رزم كن اظهار داشت: دستگاه مورد نياز كارگذاري الكترود در اين عمل جراحي با صرغ هزينه افزون بر 400 هزار يورو فراهم شده كه این اعتبار توسط دانشگاه علوم پزشكي شيراز، بيمارستان نمازي و گروه جراحي مغز و اعصاب تامین گردیده است.دکتر رزم کن بیان کرد: همچنين هزينه وسايل مصرفي براي هر بيمار بين 80 تا120 ميليون تومان است  كه با حمايت دانشگاه علوم پزشكي شيراز ، بيمارستان نمازي و اجراي طرح تحول نظام سلامت بيمار صرفاً حدود 5 تا 10 درصد اين هزينه را پرداخت مي کند.