خرید لباس نگاه شما: بازی «من نبودم دستم بود» بارزانی

مهدی حاج محمود عطار در مطلب ارسالی برای «نگاه شما» نوشت:نامه ی سرگشاده ی رئیس اقلیم کردستان به مردم عراق که اتفاقا در انتهایش نیز مجددا بحث همه پرسی و استقلال کردستان عراق با ظرافتی مثال زدنی مطرح شده است ، بازی جدید حامیان اسرائیلی ایشان با آرامش منطقه است .این مبارز خستگی ناپذیر که اتفاقا با تاریخ کردستان و ملت کرد گره ای جدا نشدی دارد ، بهترین فرصت را برای تحقق رویای استقلال کردستان مقتنم شمرده و از اوضاع سیاسی حال حاضر این کشور برای توجیه رفتار های خود بهترین بهره برداری را انجام می دهد .در شرایطی که ملت عراق چند سالی است سایه صدام را از سر خود برداشته اند و در حال آزمودن انواع روشهای حکومت داری هستند و از آنجا که هرگز سلطه طلبان امریکایی و غربی به فکر آسایش و آرامش ملت های منطقه نبوده و نیستند و فقط در سودای تسلط بر منابع و معادن و نیروی عظیم انسانی کشور های مسلمان بوده و هستند ، و همچنین انواع توطئه ها و فرقه سازی ها و ایجاد تفرقه ها و تند روی ها را در سیر تاریخی حدود 200 سال اخیر سرلوحه سیاست های کاری خود قرار داده اند ، وا اسفا دارد  دمیدن به اتش آنها توسط مبارزانی مثل “جناب بارزانی” . این مهم که سیاست مداران عراقی از تمام گروه ها و وابستگی های سیاسی باید در اسرع وقت نسبت به سروسامان دادن به اوضاع سیاسی و امنیتی خود اقدام نموده و بهانه را از دست افرادی که حتی راهنمایی های ایران و هشدارهای صریح آمریکا را نادیده گرفته و هنوز به فکر تحقق رویای خام استقلال کردستان هستند ، بگیرند .عراق در ارامش قطعا به نفع تمام کشورهای منطقه بوده و خارچشم دشمنان مشترک مسلمانان خواهد بود ، پس باید همه ت های سیاسی و امنیتی و حتی مذهبی عراق برای نیل به ایجاد حکومتی فراگیر و توزیع منصفانه ی سرمایه ها و ثروتهای ملی با حفظ نظم و برابری های اجتماعی تمام افراد از هر قوم و مذهب و نسبت جمعیتی ،بکار گرفته شود و همه ملت در این امر خطیر مشارکت نمایند که البته حضور انها در انتخابات پارلمانی اخیر این نوید  را داد که همچنان ملت ستم دیده ی عراق با تحمل رنجهای فراوان دوران صدام و حزب بعث و استخوان لای زخم حضور نیروهای آمریکایی و غربی در کشورشان ، و بعد ان همه ترور و انفجار و تخریب و این آخری توحش داعشی ، مصمم هستند آینده سیاسی خود را خود بسازند .بلند پروازی ها و سلطه طلبی های حکام در طول تاریخ از حساب ملت ها و قوم ها همواره جدا بوده و هست . و ملت کردستان نیز از این قاعده ی تاریخی مجزا نمی باشند ، و این مهم یعنی ، حساب بارزانی ها با ملت کرد در این موارد از هم جداست و خود مردم غیور کردستان هم حاضر نیستند برای داشتن پرچمی مجزا و اعلام استقلال ، باعث از هم گسیختگی و فروپاشی کشوری شوند که سالیان متمادی مردمانی داشته که در کنار هم به بهترین وجه زندگی مشترکی داشتند و تمام اختلافات قومی و مذهبی خود را نیز که در مرزبندی های استعمار برایشان تدارک دیده شده بود ، فراموش نموده بودند .نامه ی سرگشاده جناب بارزانی ، و علی الخصوص توجیه اشاره ایشان به موضوع همه پرسی و استقلال کردستان عراق ، چیزی شبیه بازی من نبودم دستم بود است  ، که باید با هشیاری کامل این بهانه ها را نیز از دست رویا پردازان ، خارج نماییم ، تا مجددا دست برخی سیاسیون به خون های پاک جوانان منطقه الوده نشده و تمام ظرفیت ها برای مقابله با تندروی ها و فتنه های جدید التاسیس بکار گرفته شود . ان شاالله .