خرید لباس پورمحمدی: ما ممنوع البیان و تصویر نمی کنیم

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی با اشاره به تذکر تعدادی از نمایندگان مبنی بر لزوم اجرایی کردن ممنوع الخروجی و ممنوع التصویری و ممنوع البیانی سید محمد خاتمی گفت: وزارت دادگستری برای کسی حکم ممنوع الخروجی صادر نمی کند.به گزارش خانه ملت، پورمحمدی افزود: وزارت دادگستری طرف حساب این موضوع نیست و برای کسی حکم ممنوع الخروجی صادر نمی کند.وزیر دادگستری در ادامه این مطلب افزود: اعلام چنین مواردی در قالب تذکر به وزرا ، تنها برای اعلام نظر شخصی آنان است.وی همچنین گفت: نمایندگان به این مسائل قانونی آگاهی دارند .وزیر دادگستری تاکید کرد: هیچ کدام از این مسائل در حوزه کار وزارت دادگستری نیست بلکه ما یک رابط اداری هستیم.