خرید لباس احکام اعضاي کميته حقوقي فدراسيون صادر شد

طي حکمي از سوي رئيس فدراسيون فوتبال، رئيس و اعضاي کميته حقوقي و تدوين مقررات منصوب شدند.به نقل از سايت رسمي فدراسيون فوتبال، طي احکامي جداگانه از سوي علي کفاشيان رئيس فدراسيون فوتبال، هوشنگ نصيرزاده به عنوان رئيس کميته و اکبر ايمان پور، محمود حبيبي و حسين اکبري يزد به عنوان اعضاي کميته حقوقي و تدوين مقررات فدراسيون فوتبال منصوب شدند.در قسمتي از اين حکم آمده است: ” اميد است با تلاش مستمر جنابعالي و ديگر همکاران در راستاي مسئوليت اين کميته، شاهد ارتقا بيش از پيش فدراسيون فوتبال باشيم. موفقيت و بهروزي روز افزون‌تان را در انجام وظايف مهمي که بر عهده داريد از خداوند منان مسئلت دارم.