خرید لباس ايرماتوف گزينه اصلي قضاوت فينال جام جهاني

روشن ايرماتوف ازبکستاني گزينه اصلي قضاوت فينال جام جهاني ميان آلمان و آرژانتين است.ايرماتوف که تا کنون 9 بازي را در جام‌هاي جهاني قضاوت کرده است ، به احتمال فراوان فينال را سوت مي زند و رکورد جديدي را با 10 بازي ثبت مي کند.ولاسکو کاربايو، داور اسپانيايي احتمالا داور چهارم اين بازي خواهد بود.