خرید لباس ثبت 2 رکورد جديد توسط مهاجم آلمان

توماس مولر در بازي با برزيل دوهزارمين گل تاريخ حيات ژرمن‌ها را زد و صاحب رکورد پنج گل زده در هر دوره جام جهاني شد.سه‌شنبه شب در ديدار رويايي آلمان مقابل برزيل جدا از نتيجه برد حماسي 7 بر يک مقابل ميزبان جام، يکسري رکوردهاي جديد نيز ثبت شد.به نقل از فارس، از جمله توماس مولر به دو رکورد جالب رسيد. او وقتي دقيقه 11 گل نخست کشورش را به ثمر رساند، در اصل دوهزارمين گل تاريخ حيات تيم کشورش را به ثمر رساند.با توجه به اين که بعد از درخشش و گلزني وي، 6 گل ديگر نيز توسط ژرمن‌ها زده شد، آلمان مدعي قهرماني جهان تاکنون در تمام طول تاريخ خود 2006 گل زده است.از طرفي مهاجم 24 ساله که در جام جهاني 2010 آفريقاي جنوبي با پنج گل زده آقاي گل مسابقات شد، در اين دوره نيز به پنجمين گل خود در مسابقات رسيد.وي به اين ترتيب در مجموع 2 دوره حضور 10 گل زده که به همين خاطر سومين بازيکني است که دو دوره جام جهاني 10 گل زده است.تا قبل از او «تئوفيلو کوبيلاس»‌در سال 1970 و 1978 و ميروسلاو کلوزه در جام‌هاي 2002 و 2006 توانستند اين تعداد گل بزنند.ديگر رکوردهاي اين مهاجم ارزشمند و کاملا موثر به اين شرح است:طي مسافت 63.2 کيلومتر در 6 بازي جام جهاني 201416 شوت به دروازه حريفان در 6 مسابقهزدن 5 گل در جام جهاني برزيلدادن 249 پاس در 6 مسابقهمسابقات جام جهاني 2014 برزيل از تاريخ 23 خرداد آغاز شد و تا 22 تير ادامه خواهد يافت.