خرید لباس دمیستورا جانشین اخضر ابراهیمی شد

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل روز پنجشنبه ˈ استفان دمیستورا ˈ دیپلمات ایتالیایی -سوئدی را به عنوان نماینده ویژه جدید خود در سوریه تعیین کرد.به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه از نیویورک ، دمیستورا جانشین اخضر ابراهیمی می شود که در ماه مه پس از بی نتیجه ماندن دو دور مذاکره صلح و تشدید مناقشه در سوریه از مقام خود استعفا کرد.به گفته سازمان ملل ، جنگ سوریه که وارد چهارمین سال خود شده است بیش از 162 هزار کشته بر جا گذاشت .بان گفت : وی پیش از این انتصاب، مشورت گسترده ای با مقامات سوریه داشته و با اتحادیه عرب نیز در مورد انتصاب ˈ رمزی عزالدین رمزی ˈ مصری به عنوان معاون نماینده ویژه مشورت کرده است.بان به خبرنگاران گفت : نماینده ویژه تمام تلاشهایش را برای پایان دادن به خشونتها و نقض حقوق بشر و تقویت یک راه حل صلح آمیز برای بحران سوریه به کار خواهد برد.رمزی یک دیپلمات مصری و معاون سابق وزیر خارجه بود.بان از جامعه بین الملل یویژه شورای امنیت و طرفهای سوری خواست با دمیستورا که پیش از این در عراق و افغانستان نیز خدمت کرده ، همکاری کنند.