خرید لباس رشد تقاضاي جهاني نفت براي سال 2015

سازمان کشورهای صادر کننده نفت ، اوپک ، پنجشنبه در گزارش ماهیانه خود اعلام کرد تقاضای جهانی نفت قرار است در سال 2015 به سبب بهبود اوضاع اقتصادی در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اندکی سریع تر افزایش یابد.به گزارش واحد مرکزی خبر، این سازمان که حدود یک سوم نفت جهان را تولید می کند تقاضای 93 میلیون و 350 هزار بشکه ای در روز را در سال 2015 پیش بینی می کند که یک میلیون و 210 هزار بشکه در روز در مقایسه با سال 2014( 91 میلیون و 130 هزار بشکه ) افزایش می یابد . این نخستین بار است که اوپک پیش بینی تقاضای نفت را برای سال آینده منتشر می کند.این رشد بیشتر از رشدی است که سال 2014 انتظار می رفت زیرا براساس آخرین ارقام اوپک ، تقاضا امسال یک میلیون و 300 هزار بشکه در روز در مقایسه با سال گذشته افزایش نشان می دهد ، رقمی که تقریبا در مقایسه با پیش بینی مه بدون تغییر باقی مانده است .منشا رشد تقاضا در سال 2015 بار دیگر کشورهای نوظهور ( هشتاد ویک صدم درصد) و چین (بعلاوه 360 هزار بشکه ) است.اوپک تاکید کرد :« در عین حال کشورهای ثروتمند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای نخستین بار از سال 2010 شاهد رشد تقاضا خواهند بود.»«کشورهای آمریکایی » سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( آمریکا ، کانادا ، مکزیک) نیروی محرکه رشد منطقه ( 210 هزار بشکه ) باقی خواهند ماند و این درحالی است که کاهش تقاضا در اروپا قرار است کمتر از سال 2014 باشد.برای سال 2015، اوپک رشد اقتصادی سه چهار درصدی را برای جهان پیش بینی می کند درحالی که پیش بینی رشد برای امسال سه و یک دهم درصد است.کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی قرار است شاهد رشد دو درصدی برای سال آینده باشند درحالی که این رقم امسال یک و هفت دهم درصد است .به گزارش خبرگزاری فرانسه از وین ، در عین حال ، روند رشد چین قرار است کمی کاهش یابد ( هفت و دو دهم درصد در سال 2015 در برابر هفت و چهار دهم درصد سال 2014)اوپک در نشست وزیران خود در وین که ژوئن برگزار شد تصمیم گرفت سقف تولید خود را 30 میلیون بشکه در روز باقی نگاه دارد و ماموریت عبدالله البدری دبیر کل لیبیایی خود را تا اواسط سال 2015تمدید کند.