خرید لباس فیلم: مؤمن واقعی، عاقل واقعی است

دوازدهمین غروب‌
رمضان 1436 هجری قمری رسید تا با این امید که آثار روزه در این روزها در جسم و روحمان مشخص شده
باشد، به دعا برای بیماران بنشینیم و در این شب‌های نه چندان طولانی، به
کمک مستمندان بشتابیم.رسول خدا حضرت محمد مصطفی (ص) فرموده‌اند: «براى هر چیزى درى است و در عبادت، روزه است» و امام علی (ع) فرموده اند: «روزه عبادتى است بین بنده و آفریدگارش كه غیر از خدا كسى از آن آگاهى ندارد».همچون
مغرب‌های پیشین، نخست اسماءالله‌الحسنی را خواهید شنید و در ادامه نوای ربنا را با صدای سیدعلیرضا موسوی می‌شنوید.
به روال هر غروب، اشاره‌ای داریم به یکی از مشاغل سخت که شاید
کمتر مورد توجه‌مان نیز قرار گرفته باشد. نجارها در این روزها، کار چندان ساده‌ای ندارند، به ویژه اگر مجبور به برش مداوم چوب با اره‌های برقی بوده و همواره در معرض خاک اره و گرده‌های چوب باشند. باید به