خرید لباس نامزدی مالکی برای نخست وزیری قوت گرفت

در حالی یک ماه از بحران عراق می گذرد
که وضعیت این کشور در حالت خطرناکی قرار گرفته است. از یک سو احتمال اینکه گروه
تروریستی داعش بتواند مناطق بیشتری از این کشور را اشغال کند وجود دارد. از سوی
دیگر احتمال تجزیه عراق نیز با تحرکات بارزانی افزایش پیدا کرده است.

به گزارش «»، ، «نوری المالکی» نخست‌وزیر
عراق ‌در سخنرانی هفتگی‌اش اظهار داشت که استانهای مختلف عراقی یکی پس از دیگری پاکسازی
خواهند شد.وی اظهار داشت: برخی کشورهای و طرف‌های سیاسی همچنان از داعش حمایت می‌کنند.
اربیل اکنون به مقری برای عملیات داعش، القاعده و بعثی‌ها تبدیل شده است.وی در ادامه
گفت: ارتش عراق توانست پس از ناکامی ایجاد شده، زمام امور را به دست گیرد. ملت عراق
نیز بسیار زود هوشیار شد. مالکی همچنین از سازمان ملل، شورای امنیت،
اتحادیه عرب و هر طرفی که در این بحران در کنار عراق ایستاد، تقدیر کرد.

با این حال یک منبع نزدیک در بغداد تصریح کرده است:
در میان هم پیمانی ملی توافق شبه رسمی درباره نامزدی «نوری المالکی» جهت تصدی پست نخست
وزیری دولت جدید عراق به چشم می‌خورد.

این منبع با بیان اینکه مخالفت‌های اندکی
در این خصوص در میان برخی جریان‌ها و جناح‌ها به چشم می‌خورد، افزود: اما اغلب جریان‌ها
و جناح‌های عضو هم پیمانی ملی بر نامزدی مالکی توافق نظر دارند.

منبع مذکور تاکید کرد که این مخالفت‌ها
خارج از هم پیمانی ملی به ویژه از سوی جناح‌های متحدون و العراقیه به چشم می‌خورد،
اما گفت‌وگوها و مذاکراتی در حال انجام است که در این خصوص توافق کامل حاصل شود.