خرید لباس نظرسنجی از سوری‌ها درباره تکفیری‌ها

بنا بر نظرسنجی صورت گرفته از سوی یک گروه انگلیسی تنها ۴ درصد سوری‌ها معتقدند که داعش می‌تواند منافع آن‌ها را محقق کند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، نتایج این نظرسنجی نشان داد که تنها چهار درصد از ساکنان سوریه معتقدند که نیروهای وابسته به داعش می‌تواند منافع آن‌ها را محقق کند. در این نظر سنجی که از سوی مرکز تحقیقات تجاری انگلیس صورت گرفته ۱۰۱۴ تن شرکت کردند و این نظرسنجی در ۱۲ استان از میان ۱۴ استان سوریه که تحت سیطره دولت این کشور و مخالفان آن قرار دارد انجام شد. مسئول برگزاری این نظرسنجی عنوان داشت که این اقدام بنا به دستور هیچ گروه خاصی صورت نگرفته بلکه یک اقدام محلی برای به دست آوردن آراء مردم سوریه به شمار می‌آید. مرکز تحقیقات تجاری انگلیس در خصوص برگزاری نظرسنجی‌ها در مناطق درگیر فعالیت می‌کند و از دیرباز با دولت‌های آمریکا، انگلیس و سازمان ملل همکاری داشته است. جانی هلد، مدیر این مجموعه عنوان داشت که نظرسنجی مذکور یک دید عمیق جدیدی را در قبال افکار عمومی سوریه به ما می‌دهد و آن این است که سوری‌ها معتقدند گروه‌های تندرو نمی‌توانند منافع آن‌ها را محقق سازند.