خرید لباس زخمی شدن 2 نظامی صهیونیست

شمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار
غزه به 89 شهید افزایش یافت، این درحالی است که اصابت موشک‌های مقاومت به منطقه اشکول
در سرزمین‌های اشغالی زخمی شدن 2 نظامی صهیونیست را درپی داشت.

به گزارش شبکه المیادین، شبکه یک تلویزیون
رژیم صهیونیستی از زخمی شدن 2 نظامی صهیونیست در اثر اصابت یک موشک به منطقه اشکول
در سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

این درحالی است که شمار شهدای فلسطینی نوار
غزه به 89 شهید افزایش یافته و تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار همچنان ادامه دارد.

در جدیدترین اخبار رسیده از تجاوزات جنگنده‌های
رژیم صهیونیستی به نوار غزه 3 فلسطینی در اثر حمله این جنگنده‌ها به یک موتور سیکلت
در منطقه دیر البلح زخمی شدند که حال یک نفر وخیم گزارش شده است.