خرید لباس بررسی آلایندگی معادن اطراف تهران در مجلس

عضو فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معادن اطراف تهران می‌توانند در شدت گرفتن پدیده ریزگردها در این کلانشهر مؤثر باشند، گفت: در جلسه هفته پیش روی این فراکسیون، اثرات معادن اطراف تهران در بروز پدیده ریزگردها مطرح و بررسی می‌شود.خبرگزاری فارس: بررسی نقش معادن اطراف تهران در شدت گرفتن ریزگردهای این کلانشهر در مجلسبه گزارش فارس، مهرداد بائوج لاهوتی با بیان اینکه 80 درصد پدیده ریزگردهای کشور ناشی از اثرات برون‌مرزی و کشورهای همسایه است اظهار داشت: طی سال‌های اخیر شدت ریزگردها در کشور افزایش یافته است.عضو فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی افزود: چنین شرایطی به دلیل درگیر بودن کشورهای همسایه با مسائل امنیتی اتفاق افتاده است و باعث شده این کشورها قدرت فکر کردن به چنین مسائلی را نداشته باشند.وی با بیان اینکه در داخل کشور نیز مباحثی در شدت گرفتن بروز پدیده ریزگردها مؤثر بوده‌اند که از جمله می‌توان به فعالیت بی‌رویه از معادن اشاره کرد.وی با بیان اینکه باید با ایجاد منابع طبیعی و بیابان‌زدایی مانع از پیشرفت چنین شرایطی شویم گفت: در بروز پدیده ریزگردهای تهران، بهره‌برداری غیراصولی از معادن اطراف این کلانشهر می‌تواند زمینه‌ساز چنین شرایطی باشد.به گفته لاهوتی، مدیریت و کنترل نامناسب موجب شده تا ریزگردها در تهران نسبت به گذشته اوج گیرد.عضو فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی بر همین در جلسه بعدی فراکسیون محیط‌زیست که در هفته پیش‌رو برگزار می‌شود به طور جدی این موضوع مطرح خواهد شد.لاهوتی گفت: بر همین اساس اثرات معادن اطراف تهران در بروز پدیده ریزگردها مطرح و بررسی می‌شود و تصمیماتی از جمله مدیریت و یا تعطیلی معادن اتخاذ خواهد شد.