خرید لباس حمایت از خانواده زندانیان تاکنون کم بوده

رئیس سازمان زندان‌ها در توجه به خانواده زندانیان برای جلوگیری از بازگشت زندانی به زندان تأکید کرد.به گزارش فارس، علی‌اصغر جهانگیر یکی از اولویت‌های سازمان زندان‌ها را توجه به خانواده زندانیان عنوان کرد و گفت: زمانی که زندانی از زندان خارج شود و ببیند که خانواده‌اش به دلایل مختلف از هم پاشیده شده، مجدداً به دنیای بزهکاری بازمی‌گردد.وی با تأکید بر اینکه باید خانواده زندانیان را مورد حمایت قرار دهیم گفت: ما این کار را از طریق انجمن‌های حمایت از زندانیان آغاز کرده‌ایم تا امکان بازگشت زندانی به زندان پس از آزاد شدن کمتر شود.جهانگیر در خصوص شیوه حمایتی انجمن حمایت از زندانیان گفت: سطح حمایت از زندانیان تاکنون پایین بوده اما ما تلاش داریم دایره حمایتی خود را گسترش دهیم.