خرید لباس حمایت سفیر آمریکا از حمله زمینی به غزه

سفير آمريکا در تل آویو ازحمله زميني اسرائيل
به غزه حمايت کرد.

به گزارش المیادین لحظاتی پیش در خبر فوری
گزارش داد: سفیر آمریکا در تل آویو بر حمایت واشنگتن از عملیات زمینی اسرائیل در نوار
غزه تاکید کرد.