خرید لباس راه‌اندازی “سیستم ردیابی دارو” در کشور

مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو از اقدامات انجام شده برای راه‌اندازی “سیستم ردیابی دارو” در کشور به منظور جلوگیری از ورود داروی قاچاق و خارج از شبکه به چرخه مصرف کشور خبر داد.به گزارش ایسنا، دکتر مهدی پیرصالحی ضمن محکوم کردن اشکال تقلب و قاچاق در سیستم دارویی کشور، درباره اقدامات سازمان غذا و دارو جهت برخورد با داروهای تقلبی و خارج از شبکه رسمی کشور، گفت: به این منظور بازدیدهای ادواری و روتین از مراکز دارویی سراسر کشور توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی به صورت محسوس و نامحسوس انجام می‌شود. قاعدتا نیروی انتظامی نیز در زمینه مبارزه با قاچاق دارو فعالیت می‌کند.پیرصالحی از اقدامات انجام شده برای راه‌اندازی “سیستم ردیابی دارو” در کشور خبر داد و در این باره گفت: در حال برنامه‌ریزی و اجرای سیستم ردیابی دارو در کشور هستیم. در این برنامه دارو از لحظه تولید و همچنین ورود به کشور تا لحظه‌ای که به دست مصرف کننده برسد یا حتی زمانی که مصرف کننده آن را از داروخانه گرفته و می‌برد، قابل ردیابی است.وی در این باره افزود: اقدامات کارشناسی جهت راه‌اندازی این سیستم در کشور مدتی است که در حال انجام است. با راه‌اندازی این سیستم تا حد زیادی از ورود داروی قاچاق و خارج از شبکه به چرخه مصرف کشور جلوگیری می‌شود؛ چرا که همه داروها تک به تک دارای شناسنامه هستند و از طرف دیگر حقوق مصرف کننده نیز کاملا در این سیستم رعایت می‌شود؛ چرا که متولی این دارو تا لحظه‌ای که دارو به دست مصرف کننده برسد، کاملا مشخص است.مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو گفت: مقدمات راه‌اندازی چنین سیستمی در کشور شروع شده است. از آنجا که این اقدام کار بسیار بزرگی است، اجرای به یکباره آن مشکل است و احتمالا مرحله به مرحله اجرایی می‌شود. در هر مرحله از اجرای این سیستم، اطلاع رسانی از طریق روابط عمومی سازمان انجام خواهد شد.