خرید لباس عمار حکیم: تمایلات تجزیه طلبانه راهکار بحران عراق نیست

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق ضمن انتقاد
از دعوتهای تجزیه طلبانه آن را راهکار بحران این کشور ندانست.

به گزارش پایگاه النهرین، عمارحکیم ضمن
انتقاد از اختلافات میان مسئولان عراقی بر ضرورت حل اختلافات در چارچوب قانون اساسی
در کشور تاکید کرد.

وی همچنین ضمن ابراز انزجار از دعوتهای
تجزیه طلبانه اعلام کرد: تجزیه راهکار نیست و مشکل را برطرف نمی کند زیرا تجزیه مشکلات
را پیچیده تر خواهد کرد و درگیری را در همه جای عراق تشدید می کند.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق تاکید کرد:
موارد اشتراک بیش از موارد افتراق است.مشترکات بسیار بیشتر است و ما باید این مشترکات
را بیش از اختلافات مورد توجه قرار دهیم.

وی افزود: ملت عراق که در زمان سرکوب و
دیکتاتوری و دوره های تاریک قبلی یکپارچه مانده است می تواند در سایه دموکراسی، آزادی
و تنوع متحد بماند.