خرید لباس لغو قانون خواندن اجباری کتاب یک رئیس‌جمهور

رئیس جمهور ترکمنستان دستور حذف کتاب رئیس جمهور پیشین این کشور را از میان کتاب‌های درسی مدارس این کشور ابلاغ کرد.به گزارش فارس، رئیس جمهور ترکمنستان دستور حذف کتاب رئیس جمهور پیشین این کشور را از میان کتاب‌های درسی مدارس این کشور داد.قربانقلی بردی محمداف با فرمانی که اخیرا صادر کرده است، قانون لغو تدریس کتابی را در ترکمنستان صادر کرد که توسط توسط صفرمراد نیازف رئیس جمهور سابق این کشور نوشته شده بود و سال‌ها در مدارس تدریس می‌شد و یکی از دروس مهم برای امتحان‌های ورودی دانشگاه‌ها به حساب می‌آمد.کتاب صفرمراد نیازف «کتاب وجود» نام داشت و او درباره کتابش گفته بود هر کس این کتاب را 3 بار بخواند به بهشت خواهد رفت!نیازف اولین رئیس جمهور ترکمنستان پس از استقلال از شوروی سابق است که در سال 2006 از دنیا رفت و تعدادی از شهرها و نام بسیاری از خیابان‌های این کشور و حتی نام بعضی‌از ماه‌های سال به نام او،‌ نامگذاری شده بود.اقدام اخیر رئیس جمهور فعلی ترکمنستان در لغو تدریس کتاب رئیس جمهور پیشین این کشور، در راستای اقدامات وی درجهت حذف میراث به جای مانده از نیازف ارزیابی شده است. وقتی قربانقلی بردی محمداف به قدرت رسید نام ماه‌های سال به نام قبلی خود بازگردانده شد اما نام خیابان‌ها و شهرها و آثار هنری نام گذاری شده به نام نیازف همچنان به حالت قبلی خود باقی است.