خرید لباس هنيه: اسرائیل شکست خواهد خورد

شبکه تلویزیونی المیادین به نقل از اسماعیل
هنیه، یکی از رهبران حماس گزارش داد: ما از تهدیدهای دشمن نمی ترسیم و خون رهبران مقاومت
از خون کودکان و خانوداه های آنان رنگین تر نیست.

هنیه افزود: من به اشغالگران صهیونیست می
گویم جلوی جنایات خود علیه مردم فلسطین را بگیرید. شما در دشمنی با ما شکست خواهید
خورد و نخواهید توانست اهداف خود را محقق کنید و ملت ما پیروز خواهد شد.

اسماعیل هنیّه گفت: اسرائیل در رسیدن به
اهدافش از حمله به نوار غزه شکست خواهد خورد.

هنیه افزود: ملت فلسطین ممکن است مجبور
شود فداکاری زیادی انجام دهد و قربانیان زیادی داشته باشد، اما در نهایت پیروز خواهد
شد.

وی خاطر نشان کرد: شاهد مرحله جدیدی از
وحدت و مقاومت فلسطینی هستیم. دشمن اسرائیلی باید حمله را متوقف کند. ما از ملت فلسطین
در همه جا دفاع می کنیم.

نخست وزیر سابق فلسطین در غزه گفت: اسرائیل
توافق آتش بس را نقض کرد و توافق های قبلی را نادیده گرفت.