خرید لباس کشتی های جنگی رژيم صهيونيستی به سواحل غزه هجوم بردند

کشتی های جنگی اشغالگران چندین گلوله به
سواحل غزه شلیک کردند.

به گزارش خبرگزاری فلسطینی وفا از غزه،
در چهارمین روز تهاجم رژیم اشغالگر به نوار غزه، کشتی های جنگی اشغالگران چندین گلوله
به سواحل غزه شلیک کردند.

خبرنگار خبرگزاری وفا گزارش داد:”
توپخانه اشغالگران نیز چندین گلوله به اردگاه بریج در مرکز نوار غزه شلیک کرد و جنگنده
های رژیم نیز زمین کشاورزی در شرق دیرالبلح را هدف قرار دادند.”

هنوز از تلفات و خسارات این حملات خبری
منتشر نشده است