خرید لباس اشتايگر: از مردم برزيل عذرخواهي مي‌کنم

شوان اشتايگر هافبک تيم ملي فوتبال آلمان از مردم برزيل عذرخواهي کرد. شوان اشتايگر هافبک تيم ملي فوتبال آلمان که علاقه خاصي به مردم برزيل داشته و اين موضوع را بارها اعلام کرده در مورد نتيجه کسب شده در مسابقه تيم ملي آلمان و برزيل گفت: من مي‌خواهم از مردم برزيل به دليل ناراحتي‌هايي که در حين بازي مقابل آلمان کشيدند عذرخواهي کنم. شخصا هرگز تصور نمي کردم که بازي به اين شکل تمام شود ولي چيزي که وجود دارد اين است که همه برزيلي ها از جمله فوتباليستها و هوادارانش مورد احترام خاص ما قرار دارند.مردم برزيل مردمي دوست داشتي و صادق هستند و من اميدوارم که آنها به دليل اتفاقاتي که افتاد ما را ببخشند.