خرید لباس ایران خودرو:سندخودرو صادرشده وسودتاخیر مستردخواهدشد

سرویس با بینندگان  مطلب زیر توسط یکی از کاربران و از طریق ایمیل اختصاصی با بیینندگان ( karbar@tabnak. ir )
برای سایت ارسال شده است. بر حسب کارکرد رسانه ای خود، تلاش خود را
برای پاسخگویی سازمان و مسئولان مرتبط با این درخواست به عمل آورد که
نتیجه این پیگیری در قالب گزارش زیر برای اطلاع مخاطب محترم منتشر می
گردد.طرح مشکل:با سلاماینجانب در برج 11سال 1392 یکدستگاه خودروی سمند ای اف 7 پایه گاز به شماره قرارداد ، 7584796 ثبت نام کردم ،تحویل این خودرو در متن قرار داد اردیبهشت سال 93 ذکر شده بود ، اینجانب بعد از واریز مرحله دوم وجه قرار داد در اولین ساعات پس از صدور دعوتنامه منتظر تحویل خودروی اختصاصی بودم اما متاسفانه تا امروز که در استانه برج 4 هستیم خبری از خودروی ثبت نامی نیست . جالب اینکه بعد از تماس با نمایندگی جهت پیگیری به من گفتند متاسفانه ایران خودرو ماشین ندارد و خیلی ها مثل شما هستند !!! همچنین برای پیگیری در سامانه ثبت شکایت ،درخواستی را ثبت کردم که با شماره پیگیری476624 در سایت ثبت شد ، اما بعد از مرحله استعلام از دایره فروش ، اصل شکایت از سایت ایران خودرو حذف شد و اثری از آن اکنون وجود ندارد ، اینجانب در نهایت با 096440 تماس گرفتم و مشکلات را مطرح کردم که در پاسخ گفتند : “ما سر درنمی اوریم ،در سیستم ما یکبار پاسخ داده اند که موعد تحویل یک ماه دیگر و یکبار پاسخ داده اند 15 روز دیگر می باشد و این برای ما عجیب است !!!”واقعا پاسخگوی این همه نابسامانی در ایران خودرو چه کسی است ؟ ؟؟پاسخ:باسلام واحترامضمن تقدیر وتشکر از همکاری وتعامل سازنده آن رسانه محترم،بازگشت به نامه شماره 1300/ت درتاریخ 93/03/31 درخصوص موارد مطرح شده توسط مشتری محترم گروه صنعتی ایران خودرو به استحضار می رساند با توجه به دعوتنامه ارسالی وتکمیل وجه توسط ایشان درتاریخ 93/02/06 وموعد تحویل 93/04/13،ضمن عذرخواهی از این مشتری محترم به دلیل مشکل ایجادشده درتولید وتاخیر به وجود آمده،سند خودرو درتاریخ 93/04/08 با شماره شاسی ef169118 صادرشده است.لازم به ذکر است طبق قرارداد بابت مدت زمان تاخیربرای ایشان سود محاسبه ومسترد خواهد شد.باسپاساداره اطلاع رسانیمدیریت ارتباطات واموربین الملل ایران خودرو