خرید لباس بکن‌بائر:مسي‌مي‌تواند سرنوشت‌فينال را تعيين‌کند

قيصر از حضور مسي در برابر تيم ملي کشورش ابراز نگراني کرده و معتقد است او در يک لحظه مي تواند روند بازي را به نفع تيمش تغيير دهد. بکن بائر در ستون هفتگي خود در روزنامه تايمز هندوستان مي نويسد: “اگر به هلند توجه کنيد متوجه بازي هاي درخشانشان مي شويد، چرا که با حضور و بازي روان روبن و فان پرسي به خوبي تيمشان را تا جمع 4 تيم بالا آوردند، ولي آرژانتين با کمک سوپراستار خود توانست آنها را از پبش رو بردارد.”وي اضافه مي کند: “آرژانتين دفاعي قوي دارد، ژرمن ها براي عبور از اين دژ محکم احتياج به تمرکز دارند، در آنسو آنها از شاه مهره اي به نام مسي بهره مي برند که يک لحظه غفلت از او مي تواند با ضربه اي هوشمندانه از او همراه شود و سرنوشت بازي را رقم بزند؛ در تيم آلمان يک مسي يا نيمار وجود ندارد، ولي لو بخوبي هارموني تيمش را با استفاده از 6 بازيکن قدرتمند بايرن مونيخ سازمان داده است.”بکن بائر در پايان مي نويسد: “اما چيزي که مسلم است اين خواهد بود که آلمان نمي تواند همانند بازي 1 – 7 برابر برزيل بازي کند و اين نتيجه تا پايان در تاريخ ثبت خواهد بود.”