خرید لباس تروريست‌ها يكي پس از ديگري خليفه مي‌شوند!

والي شهر اشغال شده رقه در سوريه با شورش عليه خليفه خودخوانده تروريست‌هاي داعش، مدعي خلافت شد. به گزارش العالم، هواداران ابولقمان با انتشار پيامي در صفحه تويتر با عنوان «ابولقمان خليفه ما در شام است» از بيعت 3 هزار نفري با ابولقمان والي شهر رقه و فسخ بيعتشان با ابوبكر بغدادي خبر دادند. اين تروريست‌هاي هوادار والي رقه گفتند ابولقمان از عشيره «العجبل» از اشراف و بزرگان است درحالي كه ابوبكر بغدادي بي‌هويت است و شايسته منصب خلافت نيست. ابولقمان با نام علي الشواخ، تبعه سوريه و از اهالي شهر «الطبقه» در حومه شهر رقه، تحصيلكرده رشته حقوق از دانشگاه حلب، متولد 1952،‌ وكيل و از عشيره العجبل است كه در سال 1982 ميلادي بدنبال اشغال عراق توسط آمريكا به گروه‌هاي تروريست پيوست.