خرید لباس جای مسائل اصلی و فرعی را تغییر ندهیم

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر لزوم پرهیز از حاشیه‌پردازی‌ها اظهار داشت: بعضی مسائل، هم در مجلس و هم در دولت و حتی مابین مجلس و دولت نیز وجود دارد، که جزیی است و همه می‌دانند که این مسائل سر و صدایش زیاد است و دستاوردی برای کشور ندارد.به گزارش ایسنا؛ حسین نجابت با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری گفت: گاهی اوقات بعضی خبرها واقعا حاشیه است و متن جریان همان است که مقام معظم رهبری بیان کردند که معیشت مردم ، روابط بین‌الملل ،دشمنی آمریکا، حرکت‌های دشمنان در منطقه و … و اینها مسائل اساسی کشور است.نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: بعضی از این خبرها واقعا خرده خبر است یعنی متن که نیست بلکه حاشیه‌ی حاشیه است آن وقت بعضی از افراد فعال در حوزه‌ی اجتماعی یا سیاسی این مسائل جزیی را مطرح می‌کنند.این نماینده‌ی اصولگرای مجلس تصریح کرد: رهبر انقلاب نه اکنون بلکه سالهای گذشته هم همیشه اصرارشان این بوده که مسائل اصلی را فرعی نکنیم و مسائل فرعی را حتی المقدور به حوزه‌ی اجتماعی یا افکار عمومی نکشیم که بخصوص محل دعوای جناحهای سیاسی یا قوای مختلف نشود.نجابت درباره‌ی این که با توجه به توصیه‌های رهبری مخاطب ایشان چه کسانی هستند گفت: بعضی از مسائل واقعا معلوم است که جزیی می‌باشد هم در مجلس است و هم در دولت و حتی فی مابین مجلس و دولت نیز وجود دارد و همه می‌دانند که این مسائل سر و صدایش زیاد است ولی دستاوردی برای کشور ندارد. تقاضای ایشان هم همیشه این بوده و اکنون نیز تاکید کردند که در شرایط فعلی کمتر این بحث‌ها مطرح شود.وی افزود: بنابراین گاهی مسائل رنگ شخصی و جناحی می‌گیرد در صورتی که مسائل ملی و فراملی ما تا اندازه‌ای پررنگ است که باید به آنها پرداخت. لذا بزرگترین زیانی که پرداختن به مسائل جزیی برای ما دارد این است که انرژی زیادی از کشور، مردم یا مسئولان را به خود می‌گیرد.نماینده مردم تهران در مجلس افزود: به عنوان مثال اتهامی زده می‌شود که صحت و سقم آن ممکن است مشخص نباشد اما عده ای پاسخ می‌دهند و برای پاسخ آنها نیز عده‌ی دیگر پاسخ می‌دهند که این کارها خوب به نظر نمی‌رسد.وی همچنین با اشاره به توصیه‌های رهبری به رسانه‌ها نیز گفت: رسانه‌ها واقعا از انتشار خبرهایی که مطمئن نیستند راست یا دروغ است پرهیز کنند.