خرید لباس زمان مراسم تحلیف در افغانستان

رئیس جمهور افغانستان در دیدار با وزیر
خارجه آمریکا در کابل بار دیگر تأکید کرد که زمان مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید تغییر
نمی‎کند.

به گزارش فارس، دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری
افغانستان امروز با انتشار اطلاعیه‌ای از دیدار حامدکرزی رئیس جمهور این کشور با جان
کری وزیر خارجه آمریکا در کابل خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: حامدکرزی در این
دیدار یک بار دیگر تأکید کرد که زمان مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید تغییر نکرده و مطابق
تقویم انتخاباتی این مراسم در 11 مرداد سال جاری برگزار خواهد شد.

براساس این اطلاعیه، هر 2 طرف در مورد مسائل
مربوط به انتخابات افغانستان، پیشنهاد سازمان ملل متحد برای حل جنجال‎های انتخاباتی و نظرات 2 کاندید ریاست جمهوری در این زمینه گفت‎وگو کردند.

اطلاعیه می‎افزاید: حامدکرزی در این دیدار اظهار داشت که راه‌حل برون رفت از معضل
انتخابات از طریق مراجع قانونی افغانستان و در تفاهم با کاندیدای ریاست جمهوری قابل
قبول است.

جان کری وزیر خارجه آمریکا شب گذشته برای
حل تنش‎های انتخاباتی وارد
کابل شد تا با 2 کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان دیدار و گفت‎وگو کند.

عبدالله عبدالله یکی از کاندیداهای انتخابات
ریاست جمهوری افغانستان با ادعای بروز تقلب سازمان‌یافته در انتخابات خواستار جداسازی
و تفکیک آرای تقلبی از آرای حقیقی است.

«یان کوبیش» نماینده سازمان ملل متحد در
افغانستان پس از مذاکره با 2 کاندیدای ریاست جمهوری، طرح پیشنهادی این سازمان برای
حل مشکلات انتخاباتی و بازشماری بیش از 8 هزار محل رأی‌دهی را ارائه کرد که مورد پذیرش
رئیس جمهور افغانستان نیز قرار گرفت.

در همین حال حامدکرزی رئیس جمهور این کشور
از کمیسیون‎های انتخاباتی و
2 کاندیدای ریاست جمهوری خواسته که در بررسی آرای بیش از 8 هزار محل رأی‌دهی با دفتر
نمایندگی سازمان ملل همکاری کنند.