خرید لباس عاملی مهم در بهبود بیماران سرطانی

یک مشاور درمان سرطان با اشاره به اینکه کاهش استرس از عوامل مهم در بهبود سرطان است، گفت: ۹۰ درصد بیماران سرطانی از بیماری خودآگاه هستند اما از مکانیسم انکار استفاده می‌کنند بنابراین بیماران و خانواده‌ها بهتر است قبل از درگیری با بیماری به مراکز مشاوره مراجعه کنند.اکرم سجادیان در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه روابط بیمار با روانشناسان درمان سرطان باید قوی باشد، گفت: روانشناسان باید در دوره‌های آموزشی در خصوص درمان سرطان شرکت کنند تا امکان کشف مشکلات بیمار فراهم شود.وی با تاکید بر اینکه تقویت امیدواری یکی از موثرترین روش‌های کمک به بیماران سرطانی است، گفت: روانشناسان نقش موثری در بهبود بیماران سرطانی دارند همچنین براساس تحقیقات، افزایش امید به زندگی منجر به افزایش مقاومت افراد درمقابل مشکلات و بیماری‌ها می شود.این مشاور درمان سرطان با تاکید بر اینکه مشاوران روان شناختی با ارائه تکنیک‌های مناسب می‌توانند به بیماران کمک کنند، تصریح کرد: بیماران و خانواده‌ها بهتر است قبل از درگیری با بیماری به مراکز مشاوره مراجعه کنند، همچنین کاهش استرس از عوامل مهم در بهبود در مسیر سرطان است.سجادیان با اشاره به اینکه مشاوران وظیفه دارند با ایجاد همدلی اعتماد بیماران را جلب کنند، اظهار کرد: مشاوران با افزایش افکار مثبت، ایجاد هدف مندی در زندگی و امیدواری وظیفه دارند به بیماران در عبور از مراحل سخت زندگی کمک کنند. وی خاطرنشان کرد: خانواده‌ها باید پس ازاطلاع از سرطان، فرد بیمار را در خصوص بیماری آگاه کنند در غیراین صورت ممکن است منجر به انزوا و گوشه نشینی فرد در خانواده شود.عضو کلینیک سرطان پستان ادامه داد: تحقیقات نشان می‌دهد که ۹۰ درصد بیماران سرطانی از بیماری خود آگاه هستند ولی ممکن است از مکانیزم انکار استفاده کنند. این مشاور درمان سرطان با تاکید بر اینکه مشاوران روانشناختی باید برای کاهش احساسات منفی بیمار سرطانی اقدامات لازم را انجام دهد، تصریح کرد: مشاوران درمان سرطان باید هنگامی که بیمار سخنانی درخصوص مرگ، درد و ناراحتی بیان می کند با آنها همدلی کنند و به تمام سخنان آنها گوش دهند.سجادیان در پایان اظهار کرد: ترس از مرگ حتی در خانواده بیماران نیز ممکن است ایجاد شود که توجه به سلامت روانی بیمار و خانواده از مسائل مهم در خصوص درمان است. همچنین مشاور باید اقدامات لازم را جهت کمک به تصحیح روش زندگی و رفع نگرانی وی از مرگ، عود بیماری و بلاتکلیفی انجام دهد.