خرید لباس محدوديت شغلي زنان بيکاري مردان را حل نمي‌کند

شهرداري تهران بخشنامه اي را ابلاغ کرده که بر اساس آن از مديران ارشد و مياني اين سازمان در خواست شده که تنها از مردان به عنوان کارمند (مسوول دفتر،اپراتور،منشي و…) استفاده کنند.به گزارش ايلنا بر اساس اخبار منتشر شده، اين درحالي است که روز گذشته نيز وزير آموزش و پرورش با حضور در شوراي شهر تهران از افزايش تعداد معلمان زن در کشور ابراز نگراني کرده بود. شهربانو اماني نماينده سابق مجلس و مشاور امور زنان سازمان حفاظت محيط زيست درباره محدوديت ايجاد شده براي اشتغال زنان، گفت: زنان معمولا در محيط کار با مسئوليت و به دور از زد و بندهاي مالي کار مي کنند، بنابراين مديران سعي مي‌کنند که براي پست‌هايي مانند مسئول دفتر بيشتر از زنان استفاده کنند، اما دليل آينکه شهرداري تهران استفاده از زنان را در اين گونه مشاغل محدود کرده مشخص نيست.وي ادامه داد: ممکن است اين اقدام به دليل سالم سازي محيط کار صورت گرفته باشد که در اين صورت انگشت اتهام تنها به سوي زنان نيست بلکه مردان هم در اين گونه مسائل دخيل هستند و با توجه به اينکه شهرداري از جمله نهادهاي گسترده و با منابع مالي مناسبي است و مي تواند در اشتغال زنان سهم زيادي داشته باشد اعمال اينگونه محدوديت ها مي تواند تاثير بسياري داشته باشد.اماني اظهار کرد: با توجه به اينکه دولت گذشته، در ايجاد اشتغال مولد ناتوان بوده پر کردن شکاف ها و مشکلات ايجاد شده با وضع قانون و بخشنامه در راستاي خانه‌نشيني زنان حل نمي‌شود؛ به ويژه آنکه اکنون بيشتر دانشجويان مقطع کارشناسي را نيز زنان تشکيل مي دهند.اين فعال حوزه زنان افزود: اين مساله که به جاي حل مشکل اشتغال با زنان شاغل مقابله شود روش درستي نيست؛ مساله اشتغال در کشور با تقويت بخش توليد حل مي شود و تلاش براي بيکاري زنان نه تنها مشکلي را حل نمي کند بلکه تبعات اجتماعي را نيز در بر خواهد داشت و زنان را در معرض انواع صدمات و آسيب ها قرار مي دهد.وي ادامه داد: همانطور که در زمان انتخابات،رئيس جمهور قائل به تقسيم‌بندي زنان و مردان به عنوان شهروندان درجه دو و درجه يک نبود عملکرد نهاد هاي دولتي و شبه دولتي نيز بايد در راستاي ايجاد اشتغال مولد براي زنان و مردان باشد.اماني با اشاره به اينکه زنان موازي با مردان در جهت توسعه و پيشرفت کشور فعال هستند،گفت: متاسفانه تا فضا ي جامعه به سمت بهبود وضعيت زنان پيش مي‌رود قوانين نانوشته و اعمال سلايق اميد را از زنان کشور به يغما مي‌برد.