خرید لباس مشکلات حوزه سلامت یکساله رفع نمی‌شود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با اظهار نگرانی نسبت به میزان اختصاص بودجه حوزه سلامت در سال آینده، گفت: اگرچه رئیس جمهور نسبت به حوزه سلامت دغدغه خاصی دارند اما تصمیم‌گیری نهایی در میزان اختصاص اعتبارات بر عهده مجلس است و این مهم به تشخیص نمایندگان بستگی دارد.سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی در گفت وگو با خانه ملت، در تشریح آخرین اقدامات انجام شده در طرح تحول سلامت و میزان رضایت‌مندی بیماران از این طرح،‌ افزود: اکنون برای ارایه آمار و ارقام و میزان رضایتمندی بیماران کمی زود است، در این زمینه مرکز تحقیقات ملی سلامت را مامور کردیم تا این مهم را مورد ارزیابی قرار دهند بنابراین بعد از جمع‌آوری این آمار تا دو ماه آینده نتایج آن مشخص شود.وی ادامه داد: البته در نظرسنجی‌ای از سوی یکی از رسانه‌ها به صورت محرمانه صورت گرفته و نتایج آن به دولت گزارش شده بیش از 40 درصد از بیماران از اجرای این طرح رضایتمندی خود را اعلام کردند.وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصریح کرد: گاهی گزارشات نمایندگان از اجرای طرح نظام سلامت در بخش‌های مختلف کشور میزان رضایتمندی یا عدم رضایتمندی اجرای این طرح را مشخص می‌کند زیرا نمایندگان مجلس وسیع‌ترین ارتباط را با مردم دارند که در این میان با توجه به گزارش‌های نمایندگان تاحدودی این طرح رضایتمندی را بین بیماران ایجاد کرده است.هاشمی با یادآوری برخی ایرادات در طرح نظام سلامت،‌ افزود: طبیعی است که برخی نواقص در اجرای این طرح وجود دارد؛ یکی از مهم‌ترین مشکلات در اجرای این طرح آن است که سطح توقع عمومی بسیار افزایش پیدا کرده و از سویی دیگر شرایط خزانه هم مشخص است لذا ما بخشی از اهدافی که گمان می‌کردیم تا این زمان بتوانیم انجام دهیم هنوز محقق نشده است.وی تاکید کرد: به تعبیری دیگر شاید ما به عنوان متولیان وزارت بهداشت که داخل سیستم هستیم کاستی‌های موجود این طرح را بیشتر احساس کنیم؛‌ اما به هر صورت می‌توان این نوید را داد که در تلاش هستیم تا ماه‌های آینده بتوان با سرعت بیشتری حرکت کرد.وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره برخی انتقادات نسبت به کمبود اعتبار در این طرح و پیش‌بینی وی از اختصاص اعتبارات در بودجه سال آینده به حوزه سلامت،‌ افزود: تصمیم‌گیری نهایی در میزان اختصاص اعتبارات بر عهده مجلس است و این مهم به تشخیص نمایندگان بستگی دارد.هاشمی تاکید کرد: گمان می‌کنم شرایط مردم حکم می‌کند که همه قوا به موضوع سلامت جامعه و کاستی‌های موجود و مشکلات حوزه سلامت، توجه ویژه‌ای داشته باشند و نباید این‌گونه تصور کرد که مشکلات این بخش در طول یکسال رفع می‌شود زیرا لازم است سال‌ها برای اجرای درست طرح تحول سلامت تلاش شود تا این طرح بتواند خود را به استانداردهای منطقه برساند.وی تصریح کرد: اگر پراکنده‌کاری صورت نگیرد خواهیم توانست حداقل یکی از حوزه‌های بهداشت و درمان یعنی بخش سلامت و بیمه‌ها را اصلاح کنیم و اقدامات اثربخشی انجام دهیم.هاشمی با بیان اینکه چنین نگرانی از بابت میزان اختصاص بودجه در سال آینده وجود دارد، تصریح کرد: این نگرانی نه تنها برای اختصاص اعتبارات در سال آینده است بلکه برای تحقق بودجه در سال جاری نیز وجود دارد زیرا ما در رسانه‌ها و تریبون‌های مختلف اعداد و ارقامی را اعلام کرده‌ایم که اگر تحقق نیابد می‌تواند موجب سرخوردگی در جامعه ‌شود.وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره توجه ویژه رئیس جمهور به حوزه سلامت، تاکید کرد: من از رئیس جمهور این اطمینان دارم که حوزه سلامت یکی از دغدغه‌های مهم وی است بنابراین گمان می‌کنم در بودجه سال 94 پیش‌بینی لازم خواهد شد امید است مجلس هم از عملکرد وزارت بهداشت راضی باشد و در قالب بودجه سال آینده این وزارتخانه را یاری کند.