خرید لباس نوآوری‌های سلامتی در حج تمتع ۹۳

معاون امور حج مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر جدیدترین اقدامات این مرکز برای حج تمتع 93 را تشریح کرد.دکترعادل مقصودی نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص جدیدترین اقدامات مرکز پزشکی حج و زیارت در حج تمتع 93 گفت: در حج تمتع امسال 280 پزشک به عنوان پزشک مجموعه به طور مستقیم به ارائه خدمات به زائران می‌پردازند که از میان این پزشکان برای نخستین بار 60 پزشک زن در راستای طرح انطباق موازین شرع با امور پزشکی به زائران زن ارائه خدمات می‌کنند.شناسایی 400 زائر پزشکوی با بیان اینکه امسال برای نخستین بار زائران پزشک شناسایی شده‌اند، گفت: هر ساله تعدادی از ائران که به سفر حج مشرف می‌شوند، دارای شغل پزشکی و پیراپزشکی هستند که امسال برای نخستین بار در قالب طرح داوطلبان سلامت حج تمتع 93 تعدادی از این افراد شناسایی شده‌اند که در صورت تمایل می‌توانند در ساعاتی از روز با استقرار در مطب‌ها و مراکز پزشکی، به همکارانمان کمک کنند.به گفته معاون امور حج مرکز پزشکی هلال‌احمر، از میان 62 هزار زائر تمتع امسال، تعداد 400 نفر پزشک و پیراپزشک شناسایی شده‌اند که در صورت کمک این پزشکان به مرکز پزشکی، از میان این افراد، برای حج عمره سال آینده پزشکان انتخاب و به عنوان ماموریت به مدت یک ماه در مراکز پزشکی هلال‌احمر در عربستان مستقر خواهند شد.تعیین پزشکان سرگروهوی همچنین از تعیین سرگروه برای پزشکان خبر داد و گفت: معمولا پزشکان راسا اقدام به درخواست دارو و اقدامات پزشکی دیگر از مرکز می‌کردند که در حج تمتع امسال برای نخستین بار برای هر پنج پزشک یک سرگروه در نظر گرفته شده است که به عنوان رابط بین پزشکان بیماران و مرکز پزشکی فعالیت خواهند کرد که علاوه بر این وظیفه نظارت برمابقی گروه را نیز دارند.مقصودی با بیان اینکه در گذشته پزشکان روزانه برای تهیه دارو به مرکز پزشکی مراجعه می‌کردند، گفت: با اجرای این طرح پزشکان سرگروه درخواست کل پزشکان را در داخل اتوماسیون ثبت و به صورت شبانه که ترافیک دو شهر مکه و مدینه کمتر است مسوولان مرکز پزشکی داروها را براساس ثبت اتوماسیون به دست پزشکان سرگروه می‌رسانند.ارسال 103تن دارو به عربستانوی با بیان اینکه تاکنون 103 تن دارو به عربستان برای حج تمتع 93 ارسال شده است، گفت: تاکنون 90 درصد از زائران از سوی پزشکان مجموعه مورد معاینه قرار گرفتند و 194 داوطلب نیز برای تعیین استطاعتشان به کمیسیون پزشکی معرفی شدند که در صورت تایید استطاعت به سفر حج مشرف می‌شوند.