خرید لباس هاشمي كانديداي رياست مجلس خبرگان

يك عضو مجلس خبرگان رهبري گفت: پس از به كما رفتن آيت‌الله مهدوي‌كني، رييس مجلس خبرگان رهبري گمانه‌زني‌ها در مورد رياست اين مجلس بالا گرفت تا اينكه آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي رياست موقت اين مجلس را عهده‌دار شد اما به نظر مي‌رسد اين انتخاب قطعي نيست و تكليف رييس آينده مجلس خبرگان در نشست شهريورماه روشن ‌شود. به گزارش تسنيم، ابوالحسن مهدوي، عضو مجلس خبرگان از اصفهان با تاييد اينكه رياست آيت‌الله شاهرودي موقت است، خاطرنشان مي‌كند: «آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي به دليل اينكه نايب اول رييس مجلس خبرگان هستند از اين نظر هم‌اكنون عهده‌دار رياست مجلس خبرگان رهبري هستند كه موقت است تا زماني كه به طور رسمي راي‌گيري و تصميم نهايي گرفته شود».او زمان راي‌گيري را «شهريورماه» دانست و افزود: «در آن زمان در صحن مجلس خبرگان گزينه‌هاي احتمالي مطرح مي‌شود، البته صحبت‌هايي در قبل و اكنون مطرح شده اما هنوز مورد قانونمندي طرح نشده است». سخنان اين عضو مجلس خبرگان همزمان است با سخنان عضو ديگر مجلس خبرگان در همين زمينه كه با سخن گفتن از احتمال كانديداتوري هاشمي براي رياست مجلس در يك برنامه تلويزيوني، بار ديگر اين بحث را تبديل به يكي از بحث‌هاي داغ محافل سياسي كشور كرد. البته پيش از احمد خاتمي، دبير شوراي نگهبان هم نسبت به فعاليت و تحرك برخي از جريان‌ها و گروه‌ها براي انتخابات مجلس خبرگان ابراز نگراني كرده و گفته بود كه برنامه‌ريزي برخي جريان‌ها براي «تصرف» مجلس خبرگان وظيفه شوراي نگهبان را سنگين‌تر مي‌كند. با اين وجود احمد خاتمي به نظر مي‌رسد موافق اين حرف نيست چرا كه تاكيد كرد: «جاي نگراني وجود ندارد». خاتمي در گفت‌وگوي تلويزيوني خود تصريح كرد: «كساني تلاش مي‌كنند فضاي انتخابات آينده خبرگان را با نشاط كنند، اما نگراني اين است كه مبادا مجلس خبرگاني كه در جايگاه تعيين رهبري است در بازي‌هاي سياسي بيفتد و اين نگراني وجود دارد كه افرادي از الان آدم‌ها را ببينند و حتي گاهي آنها را بخرند و يا گاهي تهديدها و تحميل‌هايي كنند.» به نظر مي‌رسد جريان اصولگرا به شكل جدي نگران حضور جريان‌هاي معتدل در مجلس خبرگان رهبري و حمايت آنها از هاشمي‌رفسنجاني است.