خرید لباس وزیر علوم فراخوانده شد

براساس این گزارش، از وزیر آموزش و پرورش نیز جهت پاسخگویی به سؤالات مددی، اربابی، خانم بهمنی دعوت عمل آمده است.وزیر علوم، تحقیقات و فناوری سه شنبه هفته جاری برای پاسخگویی به سئوالات پنج نفر از نمایندگان به مجلس فراخوانده شود. به گزارش مهر، براساس دستور جلسه هفته جاری کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شواری اسلامی، دکتر رضا فرجی دانا برای پاسخگویی به سئوالات، سلیمانی(دو فقره)، سلیمی، مددی، ثروتی و قاضی‌زاده هاشمی به نمایندگی از 12نفر روز سه شنبه 24 تیرماه به مجلس فراخوانده شد. براساس این گزارش، از وزیر آموزش و پرورش نیز جهت پاسخگویی به سؤالات مددی، اربابی، خانم بهمنی دعوت عمل آمده است. همچنین در جلسه روز دوشنبه 23 تیرماه ، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برای بررسی مشکلات فنی و حرفه ای ها رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای را برای حضور در کمیسیون آموزش و ارایه گزارش دعوت کرده است. همچنین در خصوص بومی شدن علوم انسانی و اسلامی شدن دانشگاهها از معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی جهت ارائه گزارش دعوت به عمل آمده است. براساس این گزارش همچنین دراین روز بحث اقتصاد مقاومتی با حضور مرکز پژوهشها جمع بندی می شود.