خرید لباس پایان روز دهم مذاکرات هسته ای

نشست معاونان و کارشناسان ایران و 1+5 که از ساعت 15 و 30 دقیقه بعد از ظهر جمعه در هتل کوبورگ با دستور کار رایزنی برای نگارش متن پیش نویس توافق مشترک جامع برگزار شد،  قبل دقایقی پیش به پایان یافت.به گزارش ایرنا، نشست همزمان سید عباس عراقچی و هلگا اشمید معاونان وزیر امور خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین جلسه حمید بعیدی نژاد و استفان کلمنت کارشناسان مذاکره کننده دو طرف در دهمین روز مذاکرات هسته ای وین 6 برگزار شد.مذاکرات و رایزنی های ایران و 1+5 برای دستیابی به توافق جامع هسته ای قبل از تاریخ 20 جولای درحالی در دهمین روز از ششمین دوره مذاکرات به میزبانی وین انجام شد که وزیران امور خارجه آمریکا و سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس قرار است طی روزهای شنبه و یکشنبه به مذاکرات بپیوندند.فضای حاکم بر مذاکرات حکایت از این دارد که با انجام رایزنی های سخت و فشرده روزهای گذشته، تعداد پرانتزهای متن پیش نویس کاهش یافته است اما اختلافات در برخی از موارد همچنان باقی است.پیش بینی می شود با اضافه شدن وزیران امور خارجه به مذاکرات وین 6، که گفته شده با هدف کمک به پیشرفت روند مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع انجام می شود، در روزهای آینده شاهد فضای مثبتی در نزدیک تر کردن دیدگاه های طرفین باشیم.مذاکرات وین 6، از روز چهارشنبه هفته گذشته 2 جولادی ( 11تیرماه) آغاز شده و طرفین مصمم هستند با استفاده از تمام فرصت باقی مانده تا 20 جولای، پایان فرصت تعیین شده در توافق موقت ژنو، رایزنی های خود را به صورت مستمر تا 29 تیرماه ادامه دهند.