خرید لباس ابطحي: مي‌خواهند با 300 ميليون تيم‌داري کنند

سرمربي فصل گذشته تيم شهرداري ساوه گفت: برخي مي‌خواهند با 300 ميليون تيم بدهند! آنها از من مي‌خواهند يک سري بازيکن بياورم و بعد دور هم همين 300 ميليون را خرج کنيم!سيدمهدي ابطحي در مورد وضعيتش براي ليگ فصل آينده گفت: بعد از ناکامي‌هايي که فوتسال اخيرا داشته و در مسابقات آسيايي هم موفق عمل نکرديم انگار باشگاه‌ها خيلي براي‌شان فوتسال مهم نيست. قبلا اگر از نظر رسيدگي و حمايت وضعيت فوتسال از 100، 80 بود، حالا فکر مي‌کنم اين عدد 50 باشد. رفتارها و برخوردهايي که مي‌شود همه باعث شده امروز فوتسال اين وضعيت را پيدا کند. اين رشته امروز نوسان دارد.به نقل از فارس، وي ادامه داد: با برخي تيم‌ها صحبت کرده‌ام، مي‌گويند با 300 ميليون مي‌خواهند تيم بدهند. از من مي‌خواهند يک سري بازيکن بياورم و بعد دور هم همين 300 ميليون را خرج کنيم! رقم‌ها براي هزينه کردن اين باشگاه‌ها در فوتسال ضعيف است. من با دو سه تيم مذاکره داشته‌ام اما دوست ندارم تا زماني که چيزي قطعي نشده اسمي از آنها بياورم.اين مربي که سال گذشته را در تيم شهرداري ساوه سپري کرد، خاطرنشان کرد: من فصل قبل با شرايط خاصي به اين تيم رفتم. مجبور بودم نزديک تهران باشم و به همين دليل دو سه پيشنهاد خيلي خوبي که از تيم‌هاي مطرح داشتم را رد کردم، همچنين چند دوست خيلي خوب و متفاوت بودند که مرا مصر کردند در ساوه حاضر شوم. با دبيري در آستانه قرارداد بودم اما لحظه آخر مشکلي پيش آمد و از آنها عذرخواهي کردم که نمي‌توانم همکاري کنم. حفاري هم تا روز آخر مي‌خواست با من کار کند و مربي نگرفته بودند که حضورم در اين تيم به خاطر مشکل خودم منتفي شد.