خرید لباس انواع الگوی ارتباطی آدمها

یک روانشناس ۵ الگوی ارتباطی مختلف انسانها را تشریح کرد و گفت: افراد سازشگر مرتب خودشیرینی می کنند و مثل اینکه جلوی دیگران زانو می‌زنند اما افراد همتراز که سالم هستند، واکنش عاقلانه به مسائل دارند.به گزارش فارس، حکیمه آقایی به تشریح 5 الگوی ارتباطی پرداخت و گفت: سازشگری، سرزنشگری، حسابگری، گیج کردن و همترازی 5 الگوی ارتباطی است که از بین آنها الگوی ارتباطی همتراز سالم و بقیه ناسالم هستند.وی اظهار داشت: در الگوی ارتباطی سازشگر فرد از کلماتی استفاده می‌کند که موافقت‌آمیز است. در واقع وی به فرد مقابل می‌گوید آنچه شما می‌خواهید درست است. زبان بدن این فرد نیز همین معنا را منتقل می‌کند.وی افزود: افرادی که الگوی ارتباطی سازشگر دارند از درون احساس بی‌ارزشی و پوچی می‌کنند.این متخصص حوزه بهداشت روان ادامه داد: فرد سازشگر در جهت جلب توجه دیگران و خودشیرینی رفتار می‌کند. او از موضوعی که موجب ناخشنودی دیگران می‌شود عذرخواهی می‌کند و هرگز مخالفت نشان نمی‌دهد.آقایی گفت: فرد سازشگر، خود را مقصر همه اشتباهاتی می‌داند که رخ می‌دهد و از اینکه دیگران حاضرند با او صحبت کنند،‌خوشحال است.وی افزود: فرد سازشگر مانند کسی است که زانو زده و سرش را به طرف بالا گرفته است.این روانشناس درباره افرادی که الگوی ارتباطی سرزنشگر دارد، اظهار داشت: افراد سرزنشگر از کلمات مخالفت‌آمیز مانند هیچ وقت کاری را درست انجام نمی‌دهی، استفاده می‌کنند. انگشت ملامت آنها همیشه به سمت دیگران است. فرد سرزنشگر خودکامه و ارباب است و سعی در القای این مفهوم دارد که اگر تو نبودی همه کارها درست بود.وی افزود: فرد سرزنشگر می‌خواهد سلطه خود را بر دیگران تحمیل کند و قصد یافتن حقیقت را ندارد. نفس‌های او بریده بریده است زیرا ماهیچه‌های گلویش سفت می‌شوند.این متخصص حوزه بهداشت روان استفاده بیش از حد معقول از کلمات را ویژگی افراد با الگوی ارتباطی حسابگر دانست و افزود: وضعیت بدنی افراد حسابگر به گونه‌ای است که می‌خواهند خود را آرام و خونسرد نشان دهند اما از درون احساس آسیب‌پذیری می‌کنند. فرد حسابگر را می‌توان با ماشین حساب یا لغتنامه مقایسه کرد.وی ادامه داد:‌ صدای فرد حسابگر خشک و یکنواخت است. فرد حسابگر سعی در استفاده صحیح از کلمات دارد بدون اینکه احساسی از خود داشته باشد.این روانشناس گفت: افرادی که الگوی ارتباطی‌شان گیج‌کننده است اعمال و گفتار نامربوط دارند آنها جواب به جا نمی‌دهند و مانند فرفره‌ای هستند که مدام به دور خود می‌چرخد.وی افزود: این افراد سؤالات دیگران را نشنیده می‌گیرند و با سؤالاتی نامربوط به مطلبی دیگر می‌پردازند.وی ادامه داد:‌ پنجمین الگوی ارتباطی که تنها الگوی سالم است، الگوی«همتراز» نامیده می‌شود. در این روش فرد به سرزنش، عقب‌نشینی، حسابگری و پرخاشگری نمی‌پردازد. فرد همتراز به چیزی که می‌گوید و عمل می‌کند اطمینان دارد.آقایی افزود: در افراد همتراز نوعی کمال، روانی گفتار و سرحالی وجود دارد.این متخصص بهداشت روان با مثالی به مقایسه این 5 الگوی ارتباطی پرداخت و اظهار داشت: تصور کنید موجب افتادن کتاب‌های کسی از دستش شده‌اید. فرد سازشگر نگاهش را به زمین می‌دوزد و دست‌هایش را به هم می‌ساید و می‌گوید مرا ببخشید من آدم دست و پا چلفتی هستم. وی ادامه داد: فرد سرزنشگر با این عبارت که تو فرد بی‌احتیاطی هستی و نمی‌دانی که باید از کجا رد شوی، پاسخ می‌دهد. فرد حسابگر می‌گوید رفتارم غیرعمد بوده و اگر به شما آسیب زده‌ام حاضرم خسارت وارده را جبران کنم. افرادی که الگوی ارتباطی گیج دارند در حالی که به فرد سومی نگاه می‌کنند، می‌گویند فرد مقابل دیوانه است و افراد همتراز به طور مستقیم به فرد مقابل نگاه می‌کنند و از او عذر معذرت می‌خواهند.وی خاطرنشان کرد:‌ الگوهای ارتباطی در ابتدای کودکی آموخته می‌شود بنابراین نقش والدین در درونی‌کردن این الگوها مؤثر است.