خرید لباس بزودی برای «م- ر» حکم صادر خواهد شد

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: بزودی برای پرونده «م- ر» حکم صادر خواهد شد.به گزارش فارس، غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده «م ر» مسئول سابق دولت دهم، گفت: ‌تا آنجا که اطلاع دارم هنوز در این پرونده رأی صادر نشده است.وی افزود: اما بزودی در این پرونده حکم صادر خواهد شد.رئیس دادگستری استان تهران درباره پرونده م-ل نیز گفت: این پرونده در دو ماه و 10 روزی که من رئیس دادگستری استان تهران شدم اتفاق جدیدی نیفتاده و بنده اطلاعی ندارم.اسماعیلی درباره اینکه آیا سازمان زندان‌ها از شما برای اعطای مرخصی عید فطر به زندانیان، لیست زندانیان را گفته یا خیر، گفت:‌ موضوع زندان و مرخصی‌های آنها مربوط به دادسرای تهران و رئیس سازمان زندان‌هاست.وی افزود: تا امروز از ما در این خصوص کسب اطلاعی نشده است.