خرید لباس تغییر رییس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی محمد خزاعی را به عنوان معاون وزیر و رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران جایگزین بهروز علیشیری کرد.به گزارش ایسنا، امروز، شنبه 21 تیرماه 93، علی طیب‌نیا با صدور حکمی محمد خزاعی، سفیر و نماینده دائم سابق ایران در سازمان ملل را به سمت معاون خود منصوب کرد.خزاعی که متولد 1332 در شهرستان کاشمر است از پنجم تیر ماه 86، تا 18 اسفند سال گذشته، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل بوده است.همچنین بهروز علیشیری، رییس سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران طی حکمی از سوی طیب‌نیا به سمت مشاور وزیر منصوب شد.علیشیری که مدرک دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه خود را در سال 1385 از دانشگاه تهران دریافت کرده است، از سال 1387 تاکنون به عنوان رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران فعالیت می‌کرد.مراسم تودیع و معارفه رییس کل این سازمان هم اکنون در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال برگزاری است.