خرید لباس رایزنی ایران و فرانسه بر سر لبنان

الاخبار مدعی شد که ایران و فرانسه بر سر مساله ریاست جمهوری لبنان با یکدیگر مذاکره کردند.به گزارش ایسنا این روزنامه لبنانی به نقل از دیپلمات‌های اروپایی که نامی از آنها نبرد، مدعی شد: فرانسه که به مساله لبنان توجه نشان می‌دهد در حال حاضر به دنبال تماس با کشورهای ذی‌ربط از جمله ایران است تا بتواند به احیای مذاکرات در خصوص مساله ریاست جمهوری در لبنان و پیشبرد آن به سوی برگزاری هر چه سریعتر انتخابات ریاست جمهوری بپردازد.به گفته این منابع، فکر فرانسوی‌ها این است که طرف‌های منطقه‌ای ذی‌ربط و هم‌چنین لبنانی‌ها را قانع کند که در خصوص نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به سمت طرح “باء” حرکت کنند که این طرح به معنای گسترش دایره مذاکرات درخصوص نامزدهای توافقی و خروج از انحصاری بودن انتخابات و نامزدهای برجسته آن همانند میشل عون، سمیر جعجع و غیره است که در این چارچوب اسامی افرادی همانند جان قهوجی، فرمانده ارتش و ریاض سلامه رییس بانک مرکزی لبنان نیز مطرح است.بنا بر گزارش الاخبار، این اقدام فرانسوی‌ها در حالی است که همه احساس می‌کنند که پرونده ریاست جمهوری در لبنان “مرده” است.