خرید لباس صالحی: تعداد سانتریفیوژها به «سو» بستگی دارد

رئیس سازمان انرژی اتمی درباره ادعای رسانه‌های غربی مبنی بر طرح موضوع تعداد سانتریفیوژها در مذاکرات، گفت: تعداد سانتریفیوژها به مقدار “سو”ی آنها بستگی دارد.به گزارش ایسنا، علی اکبر صالحی در حاشیه مراسم ختم آیت‌الله گیلانی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما نیاز عملی خودمان در ارتباط با غنی‌سازی را طبق برنامه اقدام مشترک ژنو انجام می دهیم.وی افزود: همان طور که مقام معظم رهبری اعلام کردند، 190هزار سو برای سوخت سالانه نیروگاه‌های تهران، اراک و بوشهر نیاز داریم. اینطور که این تعداد سانتریفیوژ برای 190هزار سو لازم است که بستگی به قدرت سانتریفیوژها دارد.صالحی گفت: اگر از سانتریفیوژهای 10 سو استفاده کنیم 19هزار سانتریفیوژ و اگر از سانتریفیوژهای 24 سو استفاده کنیم 8 هزار سانتریفیوژ نیاز خواهیم داشت.