خرید لباس قول توزیع بنزین یورو 4 در پنج استان

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط ‌زیست، گفت: آزمایش بنزین‌های پتروشیمی توزیع شده در تهران نشان داد میزان بنزن و آروماتیک‌ها در بنزین پتروشیمی‌ها، بسیار فراتر از استانداردهای مورد نظر است.به گزارش ایسنا، یوسف رشیدی در ادامه گفت: بر اساس نمونه‌های مستقیم برداشت شده از واحدهای توزیع بنزین شهر تهران و آنالیزهای انجام شده در آلمان میزان آروماتیک‌ها در بنزین پتروشیمی ۶.۴۸ درصد گزارش شده است. به استناد نمونه‌برداری انجام شده در مرکز آزمایشگاهی سازمان محیط زیست نیز نتایج بدست آمده حاکی از بالا بودن میزان آروماتیک‌ها به مقدار ۶۳.۷۲ و میزان بنزن ۶.۹۸ درصد بوده است.مدیر مرکز ملی هوا و تغییرات اقلیم سازمان محیط زیست با تاکید بر اینکه بنزن موجود در بنزین قطعا سرطان زا است، اظهار کرد: تمامی متخصصان پتروشیمی می‌دانند که تنها خروجی فرآیند پتروشیمی، BTX است نه بنزین؛ ضمن اینکه بنزن موجود در بنزین قطعاً سرطان زا است.وی ادامه می دهد: پتروشیمی می‌تواند محصولی به یکی از دو شکل پرولیز و ریفورمیت داشته باشد که براساس گواهی های خود پتروشیمی، بنزن موجود در این پرولیز ٥٠ درصد و بنزن موجود در ریفورمیت بین ٢ تا ١٠ درصد است. این در حالیست که بنزین توزیعی در سال ٨٩ پرولیز بود و سپس به صورت ریفورمیت ارائه شد؛ همین موضوع منجر به تقلیل شدید و ناگهانی روزهای پاک از ٣٢ روز در سال ٨٨ به ١٤ روز در سال ٨٩ شد. ادامه استفاده از بنزین پتروشیمی طی سال ها 89 به بعد سبب شد ، تعداد روزهای با هوای پاک در سالهای ٩٠،٩١ و ٩٢ به ٣ روز در سال برسد.رشیدی یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد آلایندگی هوا را ذرات زیر ٢,٥ میکرون دانسته ، بیان کرد: بررسی‌ها حاکی از آن است که آروماتیک، بنزن و به طور کلی ترکیبات حلقوی از عوامل ایجاد چنین ذراتی هستند. از همین رو تغییر سوخت کشور و توزیع سوختی با درصد بالای بنزن، منجر به کاهش روزهای پاک شد.وی با اشاره به اینکه در سال ٨٩ غلظت بنزن موجود در هوا، ٩٠٠ ppb و طی سال‌های ٩٠ و ٩١ این میزان به ٣٠٠ تا ٣٦٠ ppb رسید، گفت: این در حالی است که این میزان طبق استاندارد جهانی ١,٥ ppb است.وی با بیان اینکه امروز در جهان، آلودگی های محیط زیست عامل بسیاری از بیماریها از جمله سرطان است، خاطرنشان می‌کند: به همین دلیل سازمان حفاظت محیط زیست به منظور حفظ سلامت انسانها به دنبال اصلاح سوخت توزیعی در کشور است از اینرو با ارایه مدارک و مستندات به وزارت نفت ، توزیع ینزین پتروشیمی در کشور متوقف شد که خوشبختانه در سال ٩٣ روزهای پاک در این سه ماه به ٦ روز رسید.مدیر مرکز ملی هوا و تغییرات اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه توزیع بنزین یورو ٤ از دی ماه سال گذشته در اراک و از بهمن ماه در تهران و کرج آغاز شده است، اظهار می دارد: توزیع بنزین یورو ٤ در تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد و اهواز نیز تا پایان امسال براساس برنامه مصوب مقابله با آلودگی هوا از سوی هیأت دولت صورت خواهد گرفت.به گفته وی، بنزن به عنوان ترکیبی سرطان زا و عامل ایجاد کننده سرطان خون در کودکان شناخته می شود، به همین دلیل این دو پارامتر در سوخت توزیعی تهران مورد بررسی قرار گرفت و درصدهای به دست آمده منطبق با استاندارد یورو ٤ است.رشیدی با اشاره به اینکه پایش موجود براساس داده ها و نمونه های به دست آمده از ١٢ پمپ بنزین تهران با درصد پراکندگی مختلف در شمال، جنوب، مرکز، شرق و غرب تهران صورت گرفته است، می افزاید: میزان بنزن اندازه گیری شده به طور کلی کم تر از یک درصد(استاندارد یورو ٤) بود و در بالاترین میزان به ٠,٨٦ درصد رسید و میزان آروماتیک نیز به طور متوسط ٢٤.٢٤ درصد بود که براساس استاندارد یورو ٤ می تواند تا ٣٥ درصد باشد ، این در حالی است که درصد بنزن و آروماتیک موجود در بنزین سوپر توزیعی در سال ١٣٩١ هیچ انطباقی با استاندارهای یورو ٤ نداشت. بطوریکه میزان بنزن موجود در بنزین سوپر ٦ تا ٧ درصد بود و ٦ تا ٧ برابر حد استاندارد یورو ٤ بود، همچنین میزان آروماتیک این نوع بنزین یک تا دو برابر حد استاندارد بود.به گفته رشیدی سازمان حفاظت محیط زیست موظف است هر سه ماه یکبار آلاینده های خاص و ترکیب سوخت را پایش و نتایج آن را به دولت و مردم ارائه دهد.وی تاکید کرد: با اطمینان به شهروندان اعلام می‌کنم اکنون یک قطره بنزین پتروشیمی توزیع نمی شود.