خرید لباس واکنش رئیس دیوان عدالت به اعتراض داروسازان

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه حذف تعرفه فنی داروسازان کاملا قانونی بوده، گفت: اعتراضات در این زمینه راه به جایی نمی برد.به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص بیانیه داروسازان نسبت به حذف حق فنی از سوی دیوان عدالت اظهار داشت: هر جا گروهی منافعشان کم شود انتظاری جز این از آنها نمی رود.وی افزود: از وزارت بهداشت انتظار می رود در جهت حفظ منافع عامه مردم قدم بردارد و تنها از منافع یک صنف خاص دفاع نکند.رئیس دیوان عدالت اداری خاظرنشان کرد: این تصمیم دیوان عدالت اداری کاملا قانونی بوده و اعتراضات در این زمینه به جایی نمی رسد. داروسازان باید برای دریافت های خود راهی قانونی پیدا کنند.منتظری تاکید کرد: ما با دریافت پول مخالف نیستیم اما وظیفه دیوان عدالت برخورد با دریافت های غیرقانونی است. در این زمینه نمایندگانی از دولت نیز در جلسات حضور داشته و اظهارنظر کرده اند.وی درباره آمار شکایت از مصوبات دولت یازدهم نیز گفت: در این زمینه آمار دقیقی همراه ندارم.